Bác Sĩ Ken D. Nguyen, MD

Bác Sĩ Ken D. Nguyễn, MD

Bác sĩ Ken D. Nguyễn, MD là bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa tại San Gabriel, CA (Quận Los Angeles). Bác sĩ điều trị các bệnh dạ dày, tiêu hóa, và gan mật. Bác sĩ Ken chuyên về các thủ tục y tế hiện đại như nội soi dạ dày và nội soi đại tràng. Bác sĩ Ken nói được tiếng Việt. Thực hiện nội soi ở chung một tòa nhà, rất thuận tiện cho bệnh nhân.

Giáo Dục Và Đào Tạo

Nội Trú Chuyên Khoa Tiêu Hóa

University of Texas Southwestern
Medical Center (Dallas, TX) 

Nội Trú Y Học Nội Khoa

Cedars-Sinai Medical Center (Los Angeles, CA)

Trường Y Khoa

Boston University School of Medicine
(Boston, MA)

Trường Đại Học

University of California-San Diego
(La Jolla, CA)

Phòng Khám & Trung Tâm Phẫu Thuật

Địa Chỉ:
207 S Santa Anita St #P15
San Gabriel, CA 91776
Điện Thoại: 626.508.0588

San Gabriel Office
207 S Santa Anita St #P15

San Gabriel, CA 91776

Tel: 626.898.4560

Los Angeles/Chinatown Office
709 N Hill St #18
Los Angeles, CA 90012

Tel: 213.328.0819

Innovators in Digestive Health Care

Copyright © 2020 by Pacifica Digestive Health

Follow Us: